ابوالفضل خوشنویسانمدیریت منابع اشتراکی

ایجاد کننده: ابوالفضل خوشنویسان نمایش داده شده : 1746
ایجاد شده: 1395/05/06 بروز شده در: 1395/05/19
نسخه: 1
برچسب‌ها: منابع, هماهنگی
بیشترکمتر

برنامه ریزی و کنترل منابع اشتراکی بین تیم پروژه و پرسنل سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است. منابع اشتراکی (ابزارها، تجهیزات و ...) را می‌توان در سطح پروژه و در سطح سازمان برنامه ریزی و کنترل کرد. برای دسترسی به صفحه منایع در سطح سازمان باید از قسمت بیشتر دکمه رزرو منابع استفاده کرد. و برای دسترسی به منابع در سطح پروژه باید ماژول در دسترس بودن منابع را در داشبرد پروژه فعال کرد.
در قسمت رزرو منابع فهرست منابع تب‌های مختلف قابل تعریف است و همچنین در هر تب می‌توان مختلفی آر تعریف کرد. در تقویم مربوط به هر منبع می‌توان زمان دقیق استفاده از مشخص کرد.
برای تعریف منابع مختلف باید ماژول در دسترس بودن منابع (در پروژه یا سازمان) به تفکیک انتخاب شود و افزودن تب هم از دکمه افزودن تب استفاده شود. البته لازم به ذکر است موارد مربوط به تعریف منابع از طریق دکمه سفارشی کردن این صفحه امکان پذیر است.

در تعریف منابع موارد ذیل قابل توجه است
  • نام منبع: نام منبع در این فیلد ثبت می‌شود.
  • زمان شروع: ساعت شروع به کار منبع در این قسمت انتخاب می‌شود.
  • زمان پایان: ساعت اتمام کار منبع در این قسمت انتخاب می‌شود.

افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد