ابوالفضل خوشنویسانتنظیمات پیگیری زمان

ایجاد کننده: ابوالفضل خوشنویسان نمایش داده شده : 2669
ایجاد شده: 1395/05/03 بروز شده در: 1395/05/19
نسخه: 1
برچسب‌ها: تنظیمات, زمان
بیشترکمتر

تنظیمات پیگیری زمان در سه قسمت اصلی صورت می‌گیرد. قسمت اول تنظیمات کلی پیگیری زمان می‌باشد که توسط مدیر سامانه انجام می‌شود. قسمت تنظیمات تایمر ثبت زمان و قسمت سوم تنظیمات مربوط به فعالیت‌های ثبت زمان می‌باشد. تنظیمات کلی پیگیری زمان در پست مرتبط وجود دارد و در این قسمت تنظیمات تایمر ثبت زمان و فعالیت‌های ثبت زمان ارائه می‌شود.

تنظیمات تایمر ثبت زمان

دسترسی به صفحه این تنظیمات از صفحه تنظیمات در هر پروژه در دسترس است. در این صفحه تنظیمات تایمر ثبت زمان برای هر پروژه قابل اعمال است. این صفحه دارای فیلدها و گزینه‌های زیر است که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته می‌شود.
فعال: فعال بودن تایمر ثبت زمان در پروژه
شروع: تنظیمات مربوط به شروع تایمر در این قسمت انجام می‌شود
وضعیت: وضعیتی که پس از شروع تایمر کار به آن تبدیل وضعیت پیدا می‌کند.
تکمیل: تنظیمات مربوط به پایان کار و زمانی است که دکمه‌ی این کار تمام شد زده می‌شود.
واگذار شده به: فردی است که پس از اتمام کار، این کار به وی واگذار می‌شود.
وضعیت: وضعیتی که پس از تکمیل، کار به آن تبدیل وضعیت پیدا می‌کند.
% انجام: درصد انجام کار پس از تکمیل
رند کردن زمان: میزان زمانی است که در تایمر، زمان را رند می‌کند.

فعالیت‌ها (ثبت زمان)

در این صفحه می‌توان تنظیمات مربوط به فعالیت‌های ثبت زمان را انجام داد. این صفحه دارای گزینه‌های مختلفی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.
وقتی کار ایجاد می‌شود فعالیت به صورت پیشفرض انتخاب شده باشد: در صورت فعال بودن این گزینه هنگامی که کار ایجاد می‌شود بایستی فعالیت مربوط به آن نیز انتخاب شود. (فقط یک فعالیت را می‌توان انتخاب کرد)
وقتی زمان ثبت می‌شود فعالیت انتخاب شود: در صورت فعال بودن این گزینه کاربر هنگام ثبت زمان باید فعالیت را انتخاب کند.
پس از مشخص کردن نوع انتخاب فعالیت ثبت زمان، باید ماتریس فعالیت‌ها و نقش‌ها تکمیل شود. در این ماتریس مشخص می‌شود هر نقش می‌تواند کدامیک از فعالیت‌ها را برای ثبت زمان انتخاب کند. گزینه فعال نیز برای فعال/ غیرفعال کردن امکان ثبت زمان برای هر نقش در هر پروژه کاربرد دارد. (در صورت عدم انتخاب این گزینه امکان ثبت زمان برای نقش مذکور وجود نخواهد داشت.)
اگر فردی دارای چندین نقش باشد نیز با توجه به نقش فعالیت‌ها نمایش داده می‌شود و در هنگام ثبت زمان کارها با تغییر نقش فعالیت‌هایی که به فرد جهت ثبت زمان نمایش داده می‌شود متفاوت است.

تنظیمات ثبت زمان, دسته‌بندی‌ها و مقادیر
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد