ابوالفضل خوشنویسانتنظیمات پیگیری کارها

ایجاد کننده: ابوالفضل خوشنویسان نمایش داده شده : 1846
ایجاد شده: 1395/04/29 بروز شده در: 1395/05/19
نسخه: 1
برچسب‌ها: تنظیمات, کارها
بیشترکمتر
در این زبانه می‌توان تنظیمات مربوط به ایجاد و ثبت کار‌ها و گزارش‌گیری از آن‌ها را تعیین نمود.
نمایش شناسه کار‌ها: با فعال بودن این گزینه شناسه کار‌ها (کد هر کار) نمایش داده می‌شود.
نمایش کارهای زیرپروژه در لیست کارهای پروژه پدر: کارهای پروژهٔ سطح پایینی در لیست کارهای پروژهٔ سطح بالایی نمایش داده می‌شود.
نمایش رابطه بین کار‌ها در فرم ایجاد کار: در هنگام ایجاد کار می‌توان رابط این کار (تقدم، تاخر و...) را مشخص نمود. در صورت عدم فعال بودن باید پس از ایجاد کار رابطهٔ بین کار‌ها مشخص شود.
نمایش فیلد پروژه در فرم ایجاد کار: در صورت فعال بودن اگر دکمه کار جدید در یک پروژه کلیک شود بازهم فیلد پروژه در حین ایجاد کار نمایش داده می‌شود.
نمایش تاریخ ایجاد به صورت: نوع نمایش تاریخ ایجاد کار که می‌تواند با ساعت ایجاد یا بدون آن باشد.
استفاده از رنگ بندی برای: تعیین نوع موجودیتی که برای رنگ بندی عبارت‌ها از آن استفاده می‌شود.
اجازه ثبت زمان بعد از زمان سررسید مایلستون: به کاربران اجازه می‌دهد بعد زمان سررسید مایلستون نیز روی کارهای مربوط به مایلستون نیز زمان ثبت کنند.
فعال بودن قابلیت محرمانگی کار‌ها: در صورت وجود دسترسی می‌توان کارهای محرمانه ایجاد کرد.
اجازه تکرار شدن کار‌ها: این گزینه امکانی را فراهم می‌کند که بطور خودکار کار‌ها با ویژگی‌هایی مشخص شده در دوره‌های زمانی تعریف شده، تکرار شوند و مجددا واگذار شوند. همچنین با انتخاب این چک باکس به هنگام ایجاد کار جدید، می‌توانید زمان تکرار شدن (روزانه، هفتگی، ماهانه و...) را هم تعیین کنید.
برقراری ارتباط بین کار‌ها هنگام کپی کردن: ایجاد ارتباط با کار کپی شده و اصلی را مشخص می‌کند. مقدار ask سبب می‌شود که در هنگام کپی از کاربر ایجاد یا عدم ایجاد ارتباط را از کاربر پرسش کند.
اجازه ثبت زیر کار بصورت بین پروژه‌ای: نوع ثبت زیرکار بین پروژه‌ای برای یک کار در این قسمت مشخص می‌شود.
  • همه پروژه‌ها: کل پروژه‌های تعریف شده در سامانه
  • درخت پروژه: کلیهٔ زیرپروژه‌های این پروژه و پروژه‌های پدر این پروژه
  • سلسله مراتب پروژه‌ها: با کلیه پروژه‌هایی که دارای ریشه یکسانی هستند
  • زیرپروژه‌ها: کلیه پروژه‌هایی که زیرپروژهٔ این پروژه هستند
اجازه ارتباط بین پروژه‌ای کار‌ه*ا: یک کار با کارهای سایر پروژه‌ها می‌تواند در ارتباط باشد.
*اجازه واگذاری به گروه
: در صورتیکه این چک باکس را فعال کنید، قادر خواهید بود با ایجاد گروه و اضافه کردن کاربران فعال به آن، نقشی را به گروهی از افراد از دپارتمان‌های مختلف واگذار کنید.
زمان حاضر به عنوان تاریخ شروع پیشفرض در نظر گرفته شود: به صورت پیشفرض تاریخ فعلی به عنوان تاریخ شروع کار در نظر گرفته می‌شود.
بعد از مختومه شدن کار، زیرکار‌ها نیز مختومه شوند: پس از مختومه شدن یک کار کل زیرکار‌ها مختومه می‌شوند.
محاسبه درصد پیشرفت با: درصد پیشرفت کار‌ها می‌تواند با اظهار کاربر محاسبه شود یا بر اساس وضعیت‌ها محاسبه شود. (مقدار درصد پیشرفت بر اساس وضعیت را باید در تنظیمات هر وضعیت وارد کرد)
درصد پیشرفت کارهای مختومه ۱۰۰% قرار داده شود: وقتی کاری بسته می‌شود درصد پیشرفت آن ۱۰۰ قرار داده می‌شود.
یادداشت‌ها به صورت پیشفرض محرمانه باشند: به صورت پیشفرض گزینه محرمانه برای یادداشت‌ها فعال است.
نادیده گرفتن گردشکار برای مدیر سیستم: گردش کار برای کاربرانی که دسترسی مدیریت سامانه دارند نادیده گرفته می‌شود.
محدودیت خروجی گرفتن از کار‌ها: تعداد سطرهای موجود در هنگام خروجی گرفتن از کار‌ها به مقدار نمایش داده شده محدود می‌شود. (خروجی‌های xls و...)
حداکثر تعداد آیتم‌های قابل نمایش در نمودار گانت: تعداد آیتم‌هایی که در گانت چارت نمایش داده می‌شود.
ویژگی‌های کار پدر: برخی از ویژگی‌های کار پدر از زیرکار‌ها محاسبه می‌شود. که می‌توان هر یک را به صورت جداگانه تنظیم کرد.
  • تاریخ شروع/ تاریخ سررسید
  • اولویت
  • % انجام
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد