ابوالفضل خوشنویسانزبانه پروژه‌ها

ایجاد کننده: ابوالفضل خوشنویسان نمایش داده شده : 1613
ایجاد شده: 1395/04/29 بروز شده در: 1395/05/19
نسخه: 1
برچسب‌ها: تنظیمات, پروژه
بیشترکمتر

در این زبانه تنظیمات کلی مربوط به پروژه‌ها ارائه می‌گردد. همچنین در این زبانه نیز می‌توان ماژول‌های پیشفرض و فرآیندهای پیشفرض انتخاب می‌شود.
هنگام تعریف کار جدید فعالیت انتخاب شده باشد: در صورت فعال بودن این گزینه هنگامی که کاری در سامانه تعریف می‌شود باید فعالیت (فعالیت ثبت زمان) مربوط به آن کار نیز انتخاب شود (فقط یک فعالیت قابل انتخاب است)
انتصاب فعالیت به نقش‌ها: در صورت فعال بودن این گزینه می‌توان فعالیت‌های ثبت زمان را به تفکیک هر نقش در هر پروژه مشخص نمود. (در غیر اینصورت همه فعالیت‌های انتخاب شده در پروژه برای همه نقش‌ها در دسترس است.)
پروژه‌ها به صورت پیشفرض عمومی باشند: به صورت پیشفرض پروژه‌ها عمومی هستند. (همه کاربران به پروژه‌های عمومی دسترسی دارند.)
ماژول‌های پیشفرض برای پروژه‌ها: ماژول‌های پیشفرض برای پروژه‌ها را می‌توان در این قسمت انتخاب کرد.
فرآیندهای پیشفرض برای پروژه‌ها: فرآیندهای پیشفرض برای پروژه‌ها را می‌توان در این قسمت انتخاب کرد.
نمایش شناسه پروژه: در صفحه تنظیمات پروژه شناسهٔ پروژه نمایش داده می‌شود. (شناسه پروژه مقداری است که در URL برای این پروژه نمایش داده می‌شود.)
تولید شناسه پروژه به صورت خودکار: در صورت فعال بودن این گزینه شناسهٔ پروژه به صورت خودکار تولید می‌شود.
نقش اعطا شده به کاربری که پروژه را ایجاد می‌کند: وقتی کاربری پروژه‌ای را ایجاد می‌کند این نقش به فرد اعطا می‌شود. (به صورت کلی نقش انتخاب شده باید دسترسی ویرایش پروژه و اعضا را داشته باشد.)
نقش اعطایی به کاربری که زیرپروژه را ایجاد می‌کند: وقتی کاربری زیرپروژه‌ای را ایجاد می‌کند این نقش به فرد اعطا می‌شود. (به صورت کلی نقش انتخاب شده باید دسترسی ویرایش زیرپروژه و اعضا را داشته باشد.)
نمایش درخت پروژه‌ها: نوع نمایش درخت پروژه برای کاربران را مشخص می‌کند دارای
محاسبه تاریخ شروع از روی کار‌ها: در صورت فعال بودن تاریخ شروع پروژه با کمترین مقدار تاریخ شروع کار‌ها برابر خواهد بود.
محاسبه تاریخ سررسید از روی کار‌ها: در صورت فعال بودن تاریخ سررسید پروژه با بیشترین مقدار تاریخ سررسید کار‌ها برابر خواهد بود.
رویدادهای پیش فرض در جریان فعالیت‌ها: رویدادهایی که به صورت پیشفرض در جریان فعالیت‌ها نمایش داده می‌شود.
فرمول محاسبه پیشرفت پروژه: میزان درصد پیشرفت کل پروژه‌ها در این قسمت انتخاب خواهد شد.
فیلد سفارشی برای ارزیابی ریسک: فیلد سفارشی که برای ارزیابی ریسک پروژه‌ها کاربرد دارد.
رنگ پیشفرض شاخص: رنگ شاخص وقتی تاریخ سررسید پروژه تنظیم نشده است و مشکلی شناسایی نشده است

افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد