ابوالفضل خوشنویسانقالب بندی متن با استفاده از استاندارد textile

ایجاد کننده: ابوالفضل خوشنویسان نمایش داده شده : 2682
ایجاد شده: 1395/04/20 بروز شده در: 1395/05/30
نسخه: 1
برچسب‌ها: متن, نگارش, قالب بندی
بیشترکمتر

مقدمه

تقریبا در همه متون و در هر فیلدی که از قالب‌بندی ویکی استفاده می کند، نوار ابزار ویکی را می توان مشاهده کرد. برخی از امکانات عمومی مربوط به قالب بندی در نوار مربوطه نشان داده می شود. برای استفاده از امکانات پیشرفته لازم است از سینتکس مربوطه استفاده شود که در ادامه توضیح داده می شود.

قالب بندی پیشرفته

امکانات پیشرفته مربوط به قالب بندی در این قسمت توضیح داده می شود.

چیدمان

در سامانه می توان چیدمان (جهت متون) را ویرایش کرد. البته لازم به ذکر است متون به صورت پیش فرض راست چین هستند ولی هر پاراگراف را می توان به صورت دلخواه می تواند دارای جهت های چپ، وسط و justify باشد. برای تنظیم باید به صورت زیر عمل کرد.

p<. چپ چین.

p>. راست چین (پیش فرض).

p=. وسط چین.

p<>. Justify .

چپ چین.

راست چین (پیش فرض).

وسط چین.

Justify .

ایجاد تو رفتگی

برای ایجاد فاصله در ابتدای پاراگراف های مختلف، باید به صورت زیر عمل شود.

p). تورفتگی از راست (یک سطح).

p)). تورفتگی از راست (دو سطح).

p))). تورفتگی از راست (سه سطح).

تورفتگی از راست (یک سطح).

تورفتگی از راست (دو سطح).

تورفتگی از راست (سه سطح).

لینک ها

urlهای http و ایمیل به صورت خودکار به لینک تبدیل می شوند.

https://www.dadekavan.ir  info@dadekavan.ir

https://www.dadekavan.ir

اگر می خواهید یکی از لغات متن لینک داشته باشد باید به صرت زیر عمل کنید.

"شرکت داده کاوان اندیشه برتر":https://www.dadekavan.ir

شرکت داده کاوان اندیشه برتر

جداول

برای طراحی جداول باید از نماد | استفاده کرد. این نماد بین کلمات قرار می گیرد و جدول ایجاد می شود. و با زدن دکمه اینتر به ردیف بعدی جدول می رود.

|نام|نام خانوادگی|شماره شناسنامه|وضعیت تاهل|
|علی|اکبری|123|مجرد|

نام نام خانوادگی شماره شناسنامه وضعیت تاهل
علی اکبری 123 مجرد

برای ترکیب ردیف ها از n./ استفاده می شود که n نشان دهنده ی تعداد ردیف های ترکیب شده می باشد. برای ترکیب ستون ها نیز n.\ استفاده می شود که n نشان دهنده ی تعداد ستون ها می باشد.

| A | B | C |
|/2. row span | B | C |
|\2. col span |

A B C
row span B C
col span

افزودن تصویر

می توان به دو صورت به متون تصویر افزود که در ادامه هر یک توضیح داده می شود.
برای افزودن تصویر با اندازه اصلی به صورت زیر عمل می کنیم

!picture157-1.png!

برای افزودن تصویر با اندازه کوچک نیز به صورت زیر عمل می کنیم

{{thumbnail(picture157-1.png)}}
picture157-1.png

پیش نمایش

در اکثر موارد فرم ها یا قالب ویکی، کلید پیش نمایش را نیز شامل می¬شوند. این کلید برای کنترل متن قبل از تایید نهایی است. اگر در کاری، تصویری پیوست شده باشد، کلید پیش نمایش این تصاویر را نمی¬تواند نمایش دهد چون در حقیقت هنوز در سرور آپلود نشده است. اغلب موارد ممکن است که محتوای مورد نظر را بعد از تایید، تغییر دهید، در این¬صورت چون در ابتدا تایید صورت گرفته تغییرات پس از ان در سابقه نمایش داده می‌شود. (مثلاّ سابقه کارها)

ویکی
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد