ابوالفضل خوشنویسانایجاد صورت حساب و پیش‌فاکتور

ایجاد کننده: ابوالفضل خوشنویسان نمایش داده شده : 1844
ایجاد شده: 1395/05/19 بروز شده در: 1395/05/19
نسخه: 1
بیشترکمتر

در صورتی که ماژول صورت حساب در پروژه فعال باشد می‌توان از تب صورت حساب به این ماژول دسترسی داشت. در این ماژول می‌توان برای مشتریان صورت حساب (فاکتور) و پیش فاکتور صادر کرد. صورت حساب‌ها می‌توانند دوره‌ای نیز باشند یا به کارهای پروژه نیز مرتبط باشند (ایجاد صورت حساب از کارهای پروژه).
به صورت کلی دو نوع صورت حساب وجود دارد. صورت حساب‌هایی که از کارهای درون پروژه ایجاد می‌شود و صورت حساب‌هایی که به صورت مستقل از کارها ایجاد می‌شوند. که در ادامه هر یک از روش‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

صورت حساب‌های مستقل

برای ایجاد صورت حساب‌هایی که مستقل از کارها هستند باید به تب مربوط به صورت حساب‌ها وارد شد و در صفحه نمایش داده شده روی دکمه‌ی صورت حساب جدید کلیک کرد. پس از آن فرمی نمایش داده می‌شود که دارای موارد ذیل است.
مشتری: نام مشتری در این قسمت انتخاب می‌شود و فهرست نام‌ها با فهرست مخاطبین مرتبط است.
تاریخ صدور: تاریخ صدور صورت حساب
سررسید پرداخت مالیات: تاریخ سررسید برای پرداخت مالیات در این قسمت تعیین می‌شود.
تاریخ پرداخت: تاریخی که پرداخت در آن رخ داده است.
تاریخ سررسید: تاریخ سررسید مربوط به صورت حساب در این قسمت مشخص می‌شود.
قالب شماره توالی صورت حساب: در این قسمت قالب کد گذاری صورت حساب مشخص می‌شود. روش تعریف و تنظیمات مربوط به قالب کد گذاری صورت حساب در قسمت تنظیمات ارائه می‌شود.
وضعیت: وضعیت صورت حساب در این قسمت مشخص می‌شود.
روش پرداخت: روش پرداخت در این قسمت مشخص می‌شود.
واحد پول: واحد پول مربوط به صورت حساب در این قسمت مشخص می‌شود.
صورت حساب به شرکت: در صورتی که صورت حساب مربوط به شرکت است باید این گزینه فعال شود.
بدهی مالیاتی انتقالی: در صورتی که بدهی مالیاتی به شرکت مقابل منتقل شده است این گزینه فعال می‌شود.
زبان صورت حساب: زبان صورت حساب در این قسمت مشخص می‌شود.
نویسنده: فردی که صورت حساب را ایجاد کرده است در این قسمت مشخص می‌شود. (از کاربران سامانه)
تأمین کننده: می‌توان یکی از مخاطبین را به عنوان تأمین کننده انتخاب کرد.
عنوان صورت حساب: عنوانی است که برای صورت حساب انتخاب می‌شود.
توضیحات قبل از آیتم‌های صورت حساب: توضیحاتی است که قبل از آیتم‌های صورت حساب ثبت می‌شود.
یادداشت بعد از آیتم‌های صورت حساب: توضیحاتی است که بعد از آیتم‌های صورت حساب ثبت می‌شود.
یادداشت بدهی مالیاتی انتقالی: توضیحاتی که برای انتقال بدهی مالیاتی ثبت می‌شود.
آیتم های صورت حساب: آیتم‌های صورت حساب در این قسمت مشخص می‌شوند. با کلیک بر روی دکمه‌ی افزودن آیتم می‌توان سطرهای مختلفی را به صورت حساب افزود. همچنین با کلیک بر روی دکمه‌ی افزودن آیتم رند شده می‌توان آیتمی را برای رند کردن مبلغ (به صورت مثبت یا منفی) ثبت کرد.
پس از اتمام تکمیل فرم صورت حساب با کلیک بر روی دکمه‌ی ایجاد صورت حساب ایجاد می‌شود و فایل PDF آن در ماژول اسناد ذخیره می‌شود و می‌توان فایل مربوطه به مشتری ارسال کرد.

صورت حساب از کارها

برای ایجاد صورت حساب از کارها باید کارهای مدنظر را انتخاب کرد و با راست کلیک کردن بر روی آن‌ها گزینه‌ی صورت حساب را انتخاب کرد. در این صورت فرم صورت اطلاعات صورت حساب نمایش داده می‌شود با این تفاوت که در قسمت آیتم‌های صورت حساب، کارهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود. در این فرم نیز می‌توان آیتم‌های جدید به صورت حساب افزود یا آن‌ها را از صورت حساب حذف کرد.

صورت حساب دوره‌ای

در سامانه می‌توان صورت حساب‌های دوره‌ای تعریف کرد. برای ایجاد صورت حساب دوره‌ای کافی است روی دکمه‌ی صورت حساب دوره‌ای جدید کلیک شود پس از آن فرمی مانند فرم صورت حساب نمایش داده می‌شود البته قسمت مربوط به آیتم‌های صورت حساب متفاوت است که در ادامه توضیح داده می‌شود.
در قسمت آیتم‌های صورت حساب دکمه‌های افزودن صادر شده در روز، افزودن صادر شده در ماه، افزودن صادر شده در سال وجود دارد. با استفاده از این دکمه‌ها می‌توان موارد در ارتباط با تاریخ ایجاد کرد. پس از تهیه صورت حساب دوره‌ای مربوطه می‌توان از آن صورت حساب در تاریخ مشخص ایجاد کرد. برای این کار کافی است به صورت حساب دوره‌ای مراجعه کرد و دکمه‌ی صورت حساب جدید از صورت حساب دوره‌ای کلیک کرد. پس از آن فرم صورت حساب نمایش داده می‌شود که می‌توان در آن اطلاعات مربوطه را در آن ویرایش کرد. لازم به ذکر است موارد پویای مربوط به صورت حساب نیز به صورت واقعی نمایش داده می‌شوند.

پیش‌فاکتور

برای تعریف پیش‌فاکتور کافی است روی دکمه‌ی پیش‌فاکتور جدید در تب مربوط به صورت حساب کلیک کرد در این صورت فرمی نمایش داده می‌شود که فیلدهای آن مشابه با صورت حساب است.

افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد