ابوالفضل خوشنویسانتنظیمات عمومی میز امداد

ایجاد کننده: ابوالفضل خوشنویسان نمایش داده شده : 1754
ایجاد شده: 1395/05/18 بروز شده در: 1395/05/19
نسخه: 1
بیشترکمتر

دسترسی به تنظیمات کلی میز امداد از مسیر مدیریت سامانه | میز امداد | تنظیمات امکان پذیر است.
ارسال کننده: ایمیل کدام فرد به عنوان فیلد From برای ایمیل ارسالی به درخواست دهنده ثبت شود.
کاربر متصل فعلی: کاربری که درخواست را به‌روزرسانی می‌کند
پیش فرض بر اساس اطلاع رسانی ایمیل: ایمیلی که به صورت استاندارد برای ارسال به‌روزرسانی ها به کاربران استفاده می‌شود. برای تعیین این مورد باید به مسیر مدیریت سامانه | تنظیمات | آگاه سازی ایمیلی مراجعه شود.
آدرس میل باکس: ایمیلی که درخواست به آن ارسال شده است.
اجازه‌ی فرستنده سفارشی: در صورتی که این گزینه فعال باشد می‌توان ایمیلی را به صورت دستی به عنوان ارسال کننده در پروژه ثبت شود.
نادیده گرفتن مقادیر: در صورتی که فعال باشد امکان تغییر ویژگی‌های درخواست ایجاد شده از طریق ایمیل وجود دارد.
قبول تولید خودکار ایمیل: به عنوان مثال خبرنامه
نادیده گرفتن CC ایمیل‌های دریافت شده: در صورت فعال بودن ایمیل‌های موجود در CC پردازش نشده و در فیلد ایمیل خارجی درخواست‌ها استفاده نمی‌شوند.
تغییر وضعیت پس از پاسخ مشتری به: زمانی که مشتری درخواست را از طریق ایمیل به‌روزرسانی می‌کند وضعیت درخواست به وضعیت انتخاب شده تغییر می‌کند.
به تعلیق درآورد SLA زمانی که وضعیت: در این قسمت وضعیت‌هایی مشخص می‌شود که در آن‌ها مهلت SLA مشخص نمی‌شود زیرا درخواست منتظر ورودی از مشتری است و کاربر پشتیبانی بدون آن‌ها نمی‌تواند به مشتری پاسخی ارائه دهد.
محاسبه SLA زمانی که وضعیت: در این وضعیت‌ها SLA به صورت نرمال محاسبه می‌شود. با استفاده از این قابلیت‌ها می‌توان به خوبی چرخه درخواست را تنظیم کرد.

افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد