ابوالفضل خوشنویسانپایگاه دانش

ایجاد کننده: ابوالفضل خوشنویسان نمایش داده شده : 1997
ایجاد شده: 1395/05/13 بروز شده در: 1395/05/19
نسخه: 1
برچسب‌ها: دانش, اشتراک گذاری, ثبت
بیشترکمتر

ماژول پایگاه دانش از دو بخش عمومی و پروژه‌ای تشکیل شده است. البته برای هر قسمت می‌توان دسترسی‌های مختلفی تعریف شد. ماژول پایگاه دانش را می‌توان برای هر پروژه نیز به صورت مجزا فعال سازی کرد. در ادامه به روش ثبت دانش، ایجاد درخت دانش و ... پرداخته می‌شود. برای دسترسی به ماژول پایگاه دانش کافی است از منوی بیشتر، گزینه‌ی پایگاه دانش پروژه انتخاب شود. همچنین از صفحه مربوط به پروژه نیز می‌توان از تب مربوط به پایگاه دانش وارد این ماژول شد. البته لازم به ذکر است مسیر دوم سبب ورود به پایگاه دانش یک پروژه خاص می‌شود.

درخت دانش

در ماژول پایگاه دانش می‌توان درخت دانش تعریف کرد. درخت دانش، ساختاری است سلسله مراتبی از موضوعات و مفاهیمی که در یک پروژه، واحد سازمانی یا کل سازمان وجود دارد. در سامانه مدیریت پروژه می‌توان سه نوع درخت دانش تعریف کرد. که شامل درخت دانش پروژه، درخت دانش عمومی و درخت دانش شخصی می‌شود. همچنین محدودیتی در تعریف تعداد سطوح و تعداد دسته‌ها در این ماژول وجود ندارد و می‌توان هر یک از پست‌های دانشی را به چند دسته تخصیص داد یا درخت‌های مختلف (عمومی، پروژه و شخصی) قرار داشته باشد.
برای ایجاد درخت دانش، با توجه به نوع درخت دانش موارد زیر کاربرد دارند.
درخت دانش شخصی: برای مشاهده و ایجاد درخت دانش شخصی لازم است که از منوی بیشتر به پایگاه دانش عمومی وارد شد و پس از آن روی دکمه‌ی دسته بندی‌های شخصی کلیک کرد در این قسمت می‌توان درخت دانش شخصی را مشاهده کرد. در این صفحه با کلیک بر روی دکمه‌ی دسته جدید می‌توان هر شاخه از درخت دانش را تعریف کرد همچنین می‌توان در فیلد دسته پدر، شاخه اصلی مربوط به این دسته را انتخاب کرد.
درخت دانش عمومی: برای مشاهده و ایجاد درخت دانش عمومی نیز مشابه به درخت دانش شخصی عمل می‌شود با این تفاوت که به جای ورود به دسته بندی‌های شخصی به دسته بندی‌های عمومی باید وارد شد.
درخت دانش پروژه: برای مشاهده و ویرایش درخت دانش هر پروژه باید به تب پایگاه دانش در هر پروژه مراجعه کرد و در آن با کلیک بر روی دسته جدید، شاخه‌های مربوط به درخت دانش را ایجاد کرد.
لازم به ذکر است درخت‌های دانش در سمت چپ صفحه‌ی پایگاه دانش در دسترس هستند و با کلیک بر روی مورد می‌توان پست‌های ثبت شده در آن قسمت را مشاهده کرد.

ثبت دانش

برای ثبت دانش دو روش اصلی وجود دارد. ثبت دانش مرتبط با موجودیت‌هایی که در سیستم ثبت شده‌اند و ثبت دانش به صورت مستقیم.
برای ثبت دانش به صورت مستقیم کافی است روی دکمه پست جدید کلیک کرد که این دکمه در قسمت‌های مختلف پایگاه دانش وجود دارد. فرم ثبت دانش دارای فیلدهای مختلفی است که در ادامه به تشریح هر یک پرداخته می‌شود.
عنوان دانش: عنوانی برای این دانش در این قسمت انتخاب می‌شود.
پست‌های مرتبط: پست‌های دانشی که با این پست مرتبط هستند در این قسمت انتخاب می‌شود.
واژه‌های کلیدی: واژه‌های کلیدی مربوط به این پست در این قسمت انتخاب می‌شود. واژه‌های مختلف را باید با کاما از یکدیگر جدا کرد.
توضیحات: توضیحات مربوط به این پست دانشی در این قسمت ثبت می‌شود.
درخت دانش: می‌توان هر پست دانشی را به یک چند درخت دانش یا چند شاخه از هر درخت دانش تخصیص داد. البته در صورتی که پروژه توسط سیستم شناسایی شود (دکمه* پست جدید* در صفحه یکی از پروژه‌ها کلیک شود) درخت دانش پروژه نیز نمایش داده می‌شود. البته پس از ایجاد پست می‌توان هر پست دانشی به پروژه‌های در دسترس تخصیص داد.

برای ثبت دانش‌های مرتبط با موارد ثبت شده در سیستم کافی است مورد مدنظر را گرفته و در روی آیکون مربوط به پایگاه دانش رها کرد. در این صورت نیز فرمی مشابه با فرم ثبت دانش نمایش داده می‌شود با این تفاوت که موجودیت مدنظر به پست دانشی مرتبط می‌شود.

مشاهده و ویرایش پست‌های دانش

هر یک از پست‌های دانشی دارای صفحه‌ای هستند که در آن جزئیات مربوط به پست دانشی نمایش داده می‌شود در این صفحه گزینه‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود.
ویرایش پست: با استفاده از این دکمه می‌توان پست مربوطه را ویرایش کرد.
افزودن به پایگاه عمومی: با استفاده از این دکمه می‌توان پست را به پایگاه عمومی تخصیص داد.
افزودن به پایگاه شخصی: با استفاده از این دکمه می‌توان پست را به پایگاه شخصی افزود.
افزودن به پایگاه پروژه: با این دکمه می‌توان پست دانشی را به پایگاه یک یا چند پروژه تخصیص داد.
پیشنهاد به کاربران: با استفاده از این دکمه می‌توان پست دانشی را به کاربران مختلف پیشنهاد کرد.
پیشنهاد به گروه کاربران: با استفاده از این دکمه می‌توان پست دانشی را به گروهی از کاربران مختلف پیشنهاد کرد.
اختصاص به کار: با استفاده از این دکمه می‌توان بین کارها و پست دانشی ارتباط برقرار کرد.
حذف: با استفاده از این دکمه پست دانشی حذف می‌شود.
در صفحه مربوط به پست دانشی نیز جایگاه پست دانشی در درخت‌های دانش نمایش داده می‌شود که می‌توان آن‌ها را حذف یا ویرایش کرد.

افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد