ابوالفضل خوشنویسانهشدارها

ایجاد کننده: ابوالفضل خوشنویسان نمایش داده شده : 1746
ایجاد شده: 1395/05/12 بروز شده در: 1395/05/19
نسخه: 1
برچسب‌ها: هشدار, اطلاع رسانی
بیشترکمتر

در سامانه مدیریت پروژه می‌توان روی موجودیت‌های مختلف هشدار تعریف کرد. با استفاده از هشدارها می‌توان از وضعیت کارها، پروژه‌ها با خبر بود. تفاوت ماژول هشدارها با اطلاع رسانی در این است که این ماژول طبق فیلترهای تعریف شده هشدارهایی را به افراد مرتبط ارسال می‌کند.
برای دسترسی به ماژول هشدارها کافی است از منوی بیشتر، هشدارها انتخاب شود. پس از ورود به صفحه‌ی هشدارها کلیه‌ی هشدارها کاربر در این قسمت نمایش داده می‌شود. برای نمایش کلیه‌ی هشدارهای تعریف شده در سیستم کافی است روی دکمه‌ی هشدارهای عمومی کلیک شود.
در صفحه اصلی مربوط به ماژول هشدارها مواردی وجود دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود.
گزارش‌های من: نتیجه‌ی کلیه‌ی هشدارهای اجرا شده برای کاربر در این قسمت نمایش داده می‌شود.
هشدارهای عمومی: فهرست کلیه‌ی هشدارهایی که در سامانه تعریف شده است
هشدارهای من به تفکیک نوع: نتیجه‌ی هشدارهایی که برای کار اجرا شده برای کاربر به تفکیک نوع هشدار در این قسمت قابل انتخاب است.

تعریف هشدار

با توجه به توضیحات ارائه شده می‌توان در سامانه مدیریت پروژه هشدارهای جدید تعریف کرد. برای تعریف هشدار جدید لازم است که دکمه هشدار جدید در صفحه مربوط به هشدارها انتخاب شود. در این صورت فرمی نمایش داده می‌شود که در ادامه به بررسی موارد این فرم پرداخته می‌شود.
نام: نام مربوط به این هشدار در این قسمت انتخاب می‌شود.
نوع: می‌تواند شامل تذکر، اخطار و هشدار می‌باشد که به ترتیب از اهمیت بالاتری برخوردار هستند
روی: موجودیتی که هشدار روی آن اعمال می‌شود. در قسمت بخشی به نام فیلترهای ذخیره شده وجود دارد که می‌توان در آن تعداد رکوردهایی را که در فیلتر وجود دارد به عنوان شرط تعریف کرد.
نویسنده: فردی که هشدار را تعریف می‌کند
این هشدار برای این کاربران بررسی خواهد شد: کاربرانی که هشدار برای آن بررسی می‌شود که درآن می‌توان یک فرد خاص، یک گروه یا همه کاربران را انتخاب کرد.
هشدارها برای ایمیل‌های زیر فرستاده خواهد شد: به افرادی که ایمیل ارسال می‌شود در این قسمت انتخاب می‌شود.
زمان اجرا: تنظیمات مربوط به زمان اجرای هشدار در این قسمت مشخص می‌شود.
در روز: روزی که هشدار در آن بررسی می‌شود که می‌تواند یک روز خاص از هفته، ماه یا هر روز
انتخاب زمان: ساعتی که در آن هشدار بررسی می‌شود.

افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد