پست‌های دانشی - سامانه مدیریت ارتباطات با مشتری 23

در این قسمت راهنمای سامانه مدیریت ارتباطات با مشتری شرکت داده کاوان اندیشه برتر ارائه می‌شود.

  نام نویسنده نمایش داده شده آخرین بروز رسانی برچسب‌ها  
ابوالفضل خوشنویسان
1085
1395/05/19 16:20
ابوالفضل خوشنویسان
1012
1395/05/19 16:47
ابوالفضل خوشنویسان
1337
1395/05/19 16:21
ابوالفضل خوشنویسان
1365
1395/05/19 17:06
ابوالفضل خوشنویسان
1072
1395/05/19 17:12
ابوالفضل خوشنویسان
1617
1395/05/19 16:22
ابوالفضل خوشنویسان
1333
1395/05/19 16:22
ابوالفضل خوشنویسان
2039
1395/05/19 16:47
ابوالفضل خوشنویسان
2001
1395/09/06 14:20
ابوالفضل خوشنویسان
981
1395/05/27 19:26
ابوالفضل خوشنویسان
1033
1395/05/19 16:23
ابوالفضل خوشنویسان
1690
1395/05/19 17:07
ابوالفضل خوشنویسان
1894
1395/05/19 16:49
ابوالفضل خوشنویسان
1341
1395/05/19 16:18
ابوالفضل خوشنویسان
727
1395/05/19 17:12
ابوالفضل خوشنویسان
739
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
1046
1395/05/19 17:09
ابوالفضل خوشنویسان
1308
1395/05/19 17:10
ابوالفضل خوشنویسان
1634
1395/05/19 15:16
ابوالفضل خوشنویسان
760
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
1071
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
1680
1395/05/19 17:04
ابوالفضل خوشنویسان
1274
1395/05/19 17:04
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد