ابوالفضل خوشنویسانتنظیمات شخصی

ایجاد کننده: ابوالفضل خوشنویسان نمایش داده شده : 1138
ایجاد شده: 1395/05/11 بروز شده در: 1395/05/19
Version: 1
برچسب ها: تنظیمات, شخصی
بیشترکمتر

برخی از تنظیمات در سامانه مدیریت پروژه توسط کاربر قابل تغییر است و کاربر می‌تواند آن‌ها را ویرایش کند. به عنوان مثال نوع اطلاع رسانی ایمیلی و ... جز این موارد است.
دسترسی به تنظیمات پروفایل شخصی از مسیر بیشتر | حساب کاربری من امکان پذیر است پس از ورود به صفحه حساب کاربری اطلاعات کلی در مورد کاربر نمایش داده می‌شود. در این صفحه دکمه ویرایش پروفایل وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان اطلاعات مربوطه ویرایش کرد.
نام کوچک: نام کوچک کاربر
نام خانوادگی: نام خانوادگی کاربر
ایمیل: ایمیل کاربر، در این قسمت با زدن دکمه ایمیل‌ها امکان تعریف چند ایمیل نیز وجود دارد.
زبان: زبان کاربر
تصویر: تصویر کاربر
قالب ساعت: نوع نمایش ساعت که به صورت خلاصه (اعداد اعشاری) و طولانی (ساعت همراه با دقیقه) می‌باشد.
ثبت زمان با: نوع ثبت زمان که در آن می‌توان به صورت بازه‌ای (مشخص کردن ساعت شروع و پایان فعالیت) و ثبت به صورت عدد مستقیم با هر دو مورد می‌باشد.
چیدمان شماره: جهت چیدمان شماره‌ها در این قسمت مشخص می‌شود.
نمایش نظرات: ترتیب نمایش نظرات در قسمت‌های مختلف مانند کارها و ...
هنگام بستن صفحه‌ای که ذخیره نشده هشدار بده: وقتی صفحه‌ای که دارای مورد ذخیره نشده باشد سامانه هشدار می‌دهد.
امضای ایمیل: امضای ایمیل‌های فرد در این قسمت مشخص می‌شود.

اطلاع رسانی ایمیلی

برای هر رویدادی در همه پروژه‌های من این حالت باید توسط خود کاربران انتخاب شود و در این صورت از رویدادهای پروژه‌ای که عضو آن هستند آگاه می‌شوند.
تنها برای چیزهایی که به من رونوشت شده یا در آن درگیر هستم این حالت به صورت پیش‌فرض انتخاب شده است. در این صورت کاربران از رویدادهای کارهایی که خودشان ایجاد کرده‌اند، یا به آن‌ها واگذار می‌شود ایمیل آگاه سازی دریافت می‌کنند.
تنها برای چیزهایی که به من رونوشت شده در این حالت کاربران از رویدادهای کارهایی که به آن‌ها واگذار می‌شود یا از قبل واگذارشده، آگاه می‌شوند.
تنها برای چیزهایی که دارنده آن هستم در این حالت کاربران درباره با رویدادهایی مرتبط با کارهایی مطلع می‌شوند که خود نویسنده آن بوده‌اند.
هیچ رویدادی این حالت، آگاه‌سازی ایمیل برای کاربر غیرفعال می‌شود.
نمی‌خواهم از تغییراتی خودم اعمال کردم مطلع شوم: وقتی فرد تغییراتی را انجام می‌دهد، برای خودش ایمیل ارسال نمی‌شود.
برای کارهای مختومه چیزی ارسال نشود: وقتی کاری مختومه است برای آن ایمیلی ارسال نمی‌شود.
هیچ کس از به‌روزرسانی های من مطلع نشود: وقتی فرد تغییراتی را ایجاد می‌کند به افراد دیگر ایمیل ارسال نمی‌شود.

اطلاع از بروزرسانی‌ها
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد