ابوالفضل خوشنویسانحضور و غیاب

ایجاد کننده: ابوالفضل خوشنویسان نمایش داده شده : 949
ایجاد شده: 1395/05/10 بروز شده در: 1395/05/19
Version: 1
برچسب ها: حضور, غیاب, ورود, خروج
بیشترکمتر

هر یک از کاربران سامانه می‌توانند علاوه بر زمان‌های که روی کارها یا پروژه‌ها ثبت می‌کنند می‌توانند زمان‌های حضور و غیاب خود را نیز در سامانه ثبت کنند. زمان‌های حضور و غیاب شامل موارد مختلفی مانند کار در شرکت، دورکاری، مرخصی، مأموریت و ... می‌شود (موارد توسط راهبر سامانه قابل تعریف است). هر یک از کاربران با توجه به سطح دسترسی به موارد ذیل دسترسی دارند.
برای دسترسی به ماژول لازم است که از قسمت بیشتر به دکمه‌ی حضور و غیاب انتخاب شود. پس از آن صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که هر کاربر می‌تواند در آن ساعات‌های حضور و غیاب خود را در آن ثبت یا مشاهده نماید. در این قسمت دکمه‌های و موارد مختلفی وجود دارد که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته می‌شود.

تعریف حضور و غیاب

برای تعریف حضور و غیاب دو روش اصلی وجود دارد. یک روش ثبت به صورت خودکار است و روش دیگر ثبت به صورت دستی است.
ثبت خودکار
در این روش پس از ورود به ماژول حضور غیاب با دکمه ورود را کلیک کرد. پس از آن فرمی نمایش داده می‌شود که می‌توان در آن ساعت ورود را می‌توان انتخاب کرد (به صورت پیش‌فرض زمان فعلی پیشنهاد داده می‌شود) و کاربر مدنظر را نیز می‌توان در این قسمت انتخاب کرد. همچنین در این فرم نوع حضور غیاب (مواردی که کاربر مشغول به کار است شامل موارد مرخصی، استعلاجی و ... نمی‌شود) را می‌توان انتخاب کرد.
برای ثبت زمان خروج کار نیز می‌توان از دکمه‌ی ترک کار استفاده کرد که به صورت خودکار زمان فعلی را به عنوان زمان ترک کار در امروز در نظر گرفته می‌شود.

ثبت حضور غیاب به صورت دستی
برای ثبت حضور غیاب به صورت دستی می‌توان از دکمه برنامه ریزی یا با رفتن و کلیک بر روی روز مدنظر در تقویم هر مورد را ثبت کرد. البته لازم به ذکر است که کاربران می‌توانند در فرم این قسمت، کلیه موارد مربوط به حضور و غیاب (مرخصی، دورکاری و ...) را در این قسمت ثبت نمایند.
لازم به ذکر است مقدار مواردی که کاربر مشغول به کار نیست را می‌توان محدود کرد. برای محدود کردن این موارد لازم است از تقویم هر کاربر اقدام شود.

تأیید موارد حضور و غیاب

برای تأیید موارد حضور و غیاب، کاربرانی که دسترسی دارند با ورود به صفحه فهرست (زیرمنوی حضور و غیاب) می‌توانند موارد مربوطه را انتخاب کنند و راست کلیک کردن بر روی آن از قسمت درخواست تأیید یکی از موارد رد کردن/ تأیید کردن را انتخاب کنند.

گزارش‌ها

گزارش‌های مختلفی از حضور و غیاب می‌توان تهیه کرد. برای دسترسی به گزارش‌ها می‌توان از طریق زیرمنوی حضور و غیاب، گزارش را انتخاب کرد یا با وارد شدن به حضور و غیاب گزارش را انتخاب کرد. گزارش‌های مربوط به حضور و غیاب از سه نمای تقویم، لیست و گزارش تشکیل شده است. در نمای تقویم می‌توان وضعیت حضور و غیاب را به صورت تقویمی مشاهده کرد و در قسمت لیست، فهرست حضور و غیاب‌ها را مشاهده کرد و در قسمت گزارش، گزارشی از کل زمان‌های کاری و وضعیت زمان‌های ثبت شده مشاهده کرد.
در این قسمت می‌توان از امکانات فیلتر کردن و خروجی گرفتن شبیه به قسمت کارها استفاده کرد.

ایجاد و ویرایش کاربران, تنظیمات کلی حضور و غیاب
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد