ابوالفضل خوشنویسانتسطیح منابع

ایجاد کننده: ابوالفضل خوشنویسان نمایش داده شده : 980
ایجاد شده: 1395/05/10 بروز شده در: 1395/05/19
Version: 1
بیشترکمتر
در سامانه مدیریت پروژه می‌توان فشار کاری افراد را تنظیم کرد. با استفاده از این امکان، می‌توان به کارهای پروژه را به تفکیک افراد مختلف، مشاهده کرد و با وجود زمان برآوردی در کارها میزان کارهای محول شده به فرد مشخص می‌شود.
برای دسترسی به به ماژول مدیریت منابع می‌توان از طریق تب مدیریت منابع یا دکمه مدیریت منابع در گانت پروژه به این ماژول دسترسی داشت.
 • در این ماژول می‌توان به صورت مستقیم کارها را ویرایش کرد (تغییر در زمان برآوردی، تاریخ شروع، تاریخ سررسید و ...) برخی از قالبیت هایی که در این ماژول به مدیریت بهتر منابع کمک می‌کنند. شامل موارد ذیل است.
 • رنگ بندی میزان تخصیص کار به هر منبع در نمایش‌های هفته‌ای و ماهانه. رنگ بندی به صورت طیف بوده و حالت‌های کلی زیر وجود دارد
  بدون تخصیص: سفید
  under allocate (کمبود تخصیص و وجود ظرفیت کاری خالی) زرد
  تخصیص بهینه سبز
  Over allocate (اضافه تخصیص) قرمز
 • نمایش کارها در نمایش هفته‌ای و ماهانه وجود اضافه شده است.
 • عنوان هر کار در کنار میله مربوطه نشان داده می‌شود. همچنین زمان برآوردی هر کار نیز در کنار میله مربوطه نشان داده می‌شود.
 • در قسمت مدیریت منابع کلی امکان نمایش کارها به تفکیک پروژه یا مایلستون برای هر کاربر نیز وجود دارد.
 • با کلیک بر روی ردیف مربوط به هر کار به صورت خودکار به تاریخ شروع کار مربوطه اسکرول می‌شود.
 • هشدار در هنگام تعریف کاری که اضافه تخصیص ایجاد می‌کند.
 • مشاهده کل زمان تخصیص داده شده به فرد در پروژه‌های مختلف.

تنظیمات مدیریت منابع

دسترسی به تنظیمات مدیریت منابع از طریق تب مدیریت منابع در تنظیمات پروژه در دسترس است در این قسمت موارد ذیل وجود دارد.
تخصیص دهنده پیش‌فرض: در این قسمت می‌توان تخصیص دهنده پیش‌فرض برای تخصیص منابع انتخاب شود که می‌تواند به صورت از پایان، از شروع یا یکنواخت باشد.
فعال بودن دیده‌بان: در صورت فعال بودن این گزینه هنگامی که کار با اضافه تخصیص تعریف می‌شود د راین مورد هشدار داده می‌شود. همچنین در صفحه کاری که دارای اضافه تخصیص است نیز هشدار مربوطه وجود خواهد داشت.
تنظیمات کلی ماژول مدیریت منابع در پست مرتبط و قسمت مدیریت سامانه ارائه می‌شود.

مدیریت منابع
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد