ابوالفضل خوشنویسانتنظیمات پروژه‌ها

ایجاد کننده: ابوالفضل خوشنویسان نمایش داده شده : 866
ایجاد شده: 1395/04/30 بروز شده در: 1395/05/19
Version: 1
برچسب ها: تنظیمات, پروژه
بیشترکمتر

در این بخش برای کاربرانی که دسترسی ویرایش پروژه دارند، مطالبی ارائه می‌شود. اگر شما پروژه‌ای را ایجاد کرده باشید دسترسی ویرایش پروژه را هم خواهید داشت. درصورتی‌که تب تنظیمات در منوی پروژه را بتوانید ببینید، می‌توانید تنظیمات مربوط به این پروژه را مدیریت کنید. در این تب تنظیمات پروژه را مشاهده می‌کنید که خود نیز دارای تب‌های مختلفی است.

اطلاعات

اولین تب که به‌صورت خودکار باز می‌شود، تب اطلاعات است که شامل فیلدهایی مشابه با فرم ایجاد پروژه جدید است.

ماژول‌ها

دومین تب ماژول‌ها است که شامل فیلدهایی است که در فرم ایجاد پروژه جدید با آن مواجه شده‌ایم. این فیلدها به شما اجازه می‌دهند تا ماژول‌های پروژه را انتخاب کنید. هر زمان که بخواهید می‌توانید آن‌ها را فعال کنید.

اعضا

تبِ بعدی اعضا است، که از طریق آن می‌توانید افراد را به پروژه اضافه کنید. در این جا می‌توانید فهرست اعضای فعلی را مشاهده کنید.

با زدن دکمه‌ی عضو جدید می‌توان اعضای پروژه را مشخص کرد. پس از زدن این دکمه فهرست کاربران گروه‌ها و نقش‌هایی که در سامانه تعریف شده و فعال هستند نمایش داده می‌شود. پس از آن باید هر فرد یا گروهی که عضو پروژه می‌باشد را انتخاب کرده و نقش متناسب را به وی اعطا کرد.
البته لازم به ذکر است فهرست کاربران در بلوک عضو جدید فقط شامل کاربرانی است که تا به حال عضو پروژه نبوده‌اند. به عبارتی دیگر برای واگذار کردن نقش به یکی از اعضای پروژه، باید بر روی دکمه ویرایش در سطر اعضا کلیک کنید. زمانی‌که این کار را انجام دهید، فرمی همانند تصویر ‌زیر باز می‌شود.

مایلستون ها

در این تب می‌توانیم مایلستون‌های پروژه را مدیریت کنیم.

در سامانه فایل‌های پروژه را می‌توان در مایلستون مشخصی آپلود کرد. صفحه چشم انداز، مایلستون‌ها را نشان می‌دهد. تقویم، تاریخ مایلستون را همراه با تاریخ کار نشان می‌دهد. ترکیب ویکی از لینک‌های مایلستون پشتیبانی می‌کند. می‌توان به پروژه مایلستونی اضافه نکرد اما در این صورت قابلیت‌های در دسترس پروژه، خود را محدود می‌کنید. هنگامی که بر روی دکمه مایلستون جدید کلیک می‌کنید فرمی همانند تصویر زیر، باز می‌شود.

فرم مربوط به تعریف مایلستون دارای فیلدهای مختلفی است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
پروژه: فهرست پروژه‌هایی که کاربر دسترسی تعریف مایلستون را برای آن‌ها دارد در این فیلد نمایش داده می‌شود و باید پروژه‌ای که برای آن مایلستون تعریف می‌شود در این قسمت تعریف شود.
نام: نام مایلستونی که تعریف شده است.
وضعیت: وضعیتی که مایلستون در آن قرار گرفته است. که به صورت پیشفرض جاری می‌باشد. این فیلد دارای مقادیر زیر است که در ادامه در مورد هر یک توضیح داده می‌شود.
  • جاری: وضعیت جاری به معنای تکمیل نشده مایلستون است.
  • قفل شده: زمانی که وضعیت قفل انتخاب می‌گردد به این معنا است که پروژه در حالت ثابت متوقف شده است، همه کارها تکمیل گردیده اما آزمایش نشده است.
  • مختومه: وضعیت مختومه به معنای اتمام مایلستون می‌باشد.
دسته‌بندی: دسته‌ای که مایلستون در آن قرار می‌گیرد در این قسمت مشخص می‌شود. (تعریف دسته‌بندی از توسط راهبر سامانه و از قسمت دسته‌بندی‌ها و مقادیر امکان‌پذیر است)
تاریخ: فقط برای نشان دادن تاریخ سررسید مایلستون به کار نمی‌رود بلکه مقدار این فیلد بر ترتیب مایلستون ها تأثیر گذار است.
اشتراک: نوع اشتراک مایلستون با سایر پروژه‌ها مشخص می‌شود. این فیلد دارای مقادیر ذیل است که در مورد هر یک توضیح داده می‌شود.
  • بدون اشتراک: این مایلستون به اشتراک گذاشته نمی‌شود و فقط در پروژه‌ای که ایجاد شده در دسترس خواهد بود.
  • با زیر پروژه‌ها: این مایلستون برای همه زیر پروژه‌های پروژه در هر سطحی بکار می‌رود.
  • *با سلسله مراتب پروژه‌ه*ا: این مایلستون برای همه زیر پروژه‌ها و پروژه‌های پدر این پروژه در دسترس خواهد بود. (برای سایر زیر پروژه‌های پروژه پدر نیست) برای انتخاب این گزینه کاربر باید دسترسی مدیریت مایلستون‌ها را برای پروژه پدر داشته باشد.
  • با درخت پروژه: این مایلستون برای همه زیر پروژه‌های پروژه فعلی و همه زیرپروژه‌های پروژه‌ی پدر در دسترس خواهد بود. در واقع مایلستون در پروژه‌ای که ایجاد شده و در همه پروژه‌هایی که ریشه مشترک دارند بکار می‌رود. مانند مورد قبلی برای فعال‌سازی این گزینه کاربر باید دسترسی مدیریت مایلستون‌ها را برای پروژه پدر داشته باشد.
  • با همه پروژه‌ها: این مایلستون باید با همه پروژه‌هایی که در سیستم سامانه هستند به اشتراک گذاشته شود. این گزینه فقط برای راهبران سیستم قابل دسترسی است. برای انتخاب این گزینه باید بسیار احتیاط کنید.

توضیحات فیلدی اختیاری است و باید شامل توضیح مختصری درباره مایلستون پروژه باشد. این توضیحات در صفحه مایلستون‌ها نشان داده می‌شود. مقدار وضعیت می‌تواند
هر کدام از این فیلدها را می‌توان با کلیک کردن بر روی دکمه ویرایش اصلاح کرد. این لینک همان فرمی را باز می‌کند که بررسی کردیم. همچنین با کلیک کردن بر روی دکمه حذف می‌توانید مایلستون آن را حذف کنید.
در قسمت سمت چپ ِبالای صفحه، دکمه مختومه کردن مایلستون‌های تکمیل شده وجود دارد. مایلستون تکمیل شده ممکن است به عنوان مایلستونی که هنوز مختومه نشده است در نظر گرفته شود. زمانی که فیلد تاریخ را بررسی می‌کنید به این نکته باید توجه کنید که اگر تاریخ سررسید مایلستون گذشته و کاری با وضعیت باز در این مایلستون وجود ندارد، این مایلستون تکمیل شده در نظر گرفته می‌شود، بنابراین با کلیک کردن بر روی دکمه*مختومه کردن مایلستون های تکمیل شده*، چنین مایلستون‌هایی را مختومه می‌کنید.

پیکربندی پروژه‌ها
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد