ابوالفضل خوشنویسانایجاد و ویرایش کاربران

ایجاد کننده: ابوالفضل خوشنویسان نمایش داده شده : 940
ایجاد شده: 1395/04/29 بروز شده در: 1395/05/19
Version: 1
بیشترکمتر

فهرست کل کاربران سامانه از مسیر مدیریت سامانه | کاربران یا مسیر بیشتر | کاربران قابل دسترس است در این فهرست اطلاعات مربوط به کلیه کاربران وجود دارد. در این صفحه با استفاده از فیلتر‌ها می‌توان کاربران را بر اساس فیل‌تر دلخواه مشاهده کرد. همچینن با استفاده از گزینه‌ها می‌توان ستون‌های مختلفی را به خروجی نشان داده شده افزود.
برای ویرایش اطلاعات هر کاربر می‌توان در ردیف مربوط به هر کاربر چهار دکمهٔ نمایش، ویرایش، قفل و حذف وجود دارد. که هر یک در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
برای ایجاد کاربر می‌توان از دکمه کاربر جدید در صفحه کاربران سامانه استفاده کرد یا در قسمت بیشتر در قسمت کاربران دکمه کاربر جدید را کلیک کرد. پس از زدن این دکمه فرمی که باز می‌شود که دارای فیلدهای مختلفی است که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته می‌شود.


نام کاربری: فیلدی که در آن باید نام کاربری که با استفاده از آن در سامانه ثبت نام می‌شود. مقدار این فیلد باید لاتین باشد.
نام کوچک: نام کوچک کاربر
نام خانوادگی: نام خانوادگی کاربر
ایمیل: کلیهٔ ایمیل‌های اطلاع رسانی کاربر به این ایمیل ارسال می‌شود.
نوع کاربر: یکی از انواع کاربران تعریف شده در سیستم باید برای کاربر انتخاب شود. (برای تعریف انواع کاربران به بخش انواع کاربران مراجعه کنید)
کاربر سیستمی: برای ارتباط سایر سامانه‌ها از طربق وب سرویس با سامانه مدیریت پروژه باید کاربری برای هر یک تعریف شده و در کاربر تعریف شده این گزینه فعال باشد.
مدیر سامانه: فردی که به کل سامانه دسترسی دارد و می‌تواند کلیه تنظیمات مربوط به سامانه را تغییر دهد.
مدیر محدود شده: دسترسی محدود شده برای مدیریت سامانه. با فعال کردن این گزینه مواردی که در آن‌ها مدیر محدود شده می‌تواند دسترسی داشته باشد مشخص شده و از بین آن‌ها می‌توان موارد دلخواه را انتخاب کرد.
انتخاب قالب «صفحه من»: در این فیلد قالب «صفحه من» برای کاربر انتخاب می‌شود. (برای تعریف قالب صفحه من به قسمت سفارشی سازی سامانه مراجعه کنید.) (صفحه من نمای اولیه‌ای است که کاربر پس از ورود به سامانه مشاهده می‌کند)
رمز عبور: رمز عبور کاربر
تاییدیه: تاییدیه رمز عبوری که برای کاربر انتخاب شده است.
تولید رمز عبور: در صورت فعال بودن این گزینه رمز عبوری برای کاربر به صورت تصادفی ایجاد شده و برای کاربر ایمیل می‌شود.
الزام به تغییر در اولین ورود: فعال بودن این گزینه سبب می‌شود کاربر در اولین ورود رمز عبور خود را تغییر دهد.
اطلاع رسانی ایمیلی: نوع اطلاع رسانی ایمیلی برای کاربر مشخص می‌شود. که شامل مقادیر زیر است:
  • برای هر رویدادی در همه پروژه‌های من: در این حالت، کاربران از رویدادهای پروژه‌هایی که عضو آن هستند آگاه می‌شوند.
  • تنها برای چیزهایی که به من رونوشت شده یا در آن درگیر هستم: این حالت به صورت پیش-فرض انتخاب شده است. در این حالت، کاربران برای رویدادهای مرتبط با کارهایی که خودشان ایجاد کرده‌اند، یا به آن‌ها واگذار می‌شود ایمیل اطلاع‌رسانی دریافت می‌کنند.
  • تنها برای چیزهایی که به من واگذار شده: در این حالت، کاربران از رویدادهای کارهایی که به آن‌ها واگذار می‌شود یا از قبل واگذارشده، آگاه می‌شوند.
  • تنها برای چیزهایی که دارنده آن هستم: در این حالت، کاربران از رویدادهای مرتبط با کارهایی مطلع می‌شوند که خودشان نویسنده آن بوده‌اند.
  • بدون رویداد: این حالت، همه اطلاع‌رسانی‌های ایمیلی را برای کاربر غیرفعال می‌کند.
    همچنین در تمام حالت‌ها به جز حالت هیچ رویدادی، در صورتی‌که کاربر بر آن کار نظارت می‌کند نیز به وی اطلاع‌رسانی می‌شود.
نمی‌خواهم از تغییراتی که خودم اعمال کردم مطلع شوم: اطلاع رسانی‌هایی که مربوط به بروزرسانی‌هایی است که کاربر انجام می‌دهد، برای کاربر ارسال نمی‌شود.
برای کارهای مختومه چیزی ارسال نشود: اطلاع رسانی‌های کارهای بسته ارسال نمی‌شود.
هیچ کس از بروزرسانی‌های من مطلع نشود: فعال بودن این گزینه سبب می‌شود که وقتی کاربر بروزرسانی انجام می‌دهد برای هیچ یک از افراد ایمیلی ارسال نشود.
قالب ساعت: نوع نمایش ساعت برای کاربر می‌باشد. (نمایش ساعت در زمان‌های ثبت شده و...)
ثبت زمان با : در این فیلد نوع ثبت زمان کاربر مشخص می‌شود. که شامل موارد ذیل است:
  • ساعت: در این گزینه هنگام ثبت زمان کاربر فقط می‌تواند مقدار زمان صرف شده (مثلا ۲ ساعت) را ثبت کند.
  • بازه: با فعال بودن این مقدار هنگام ثبت زمان کاربر باید زمان شروع و پایان کار خود را وارد کند. (مثلا ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح)
  • ساعت یا بازه: با فعال بودن این گزینه کاربر می‌تواند به دو صورت بازه‌ای یا ساعت ثبت زمان انجام دهد.

چیدمان شماره: نوع چیدمان شماره‌ها که به راست یا به چپ هستند در این قسمت مشخص می‌شود.
مخفی کردن ایمیل من: ایمیل فرد هنگام بروزرسانی‌ها و موارد دیگر نشان داده می‌شود.
موقعیت زمانی: موقعیت زمانی که کاربر در قرار گرفته است باید در این قسمت مشخص شود.
نمایش نطرات: ترتیب نمایش نظرات در کار‌ها، اخبار و... که می‌تواند به ترتیب زمانی یا برعکس آن باشد.
هنگام بستن صفحه‌ای که ذخیره نشده هشدار بده: وقتی اطلاعات هر صفحه‌ای که کاربر در آن قرار دارد، ذخیره نشده باشد به کاربر هشدار داده می‌شود.
امضای ایمیل‌ها: امضای ایمیل‌هایی که از طریق کاربر برای افراد دیگر ارسال می‌شود.
اعمال نقش و دسترسی طبق: فردی که در پروژه‌های مختلف نقش و دسترسی مانند کاربر فعلی دارد می‌توان از این قسمت انتخاب کرد.
ارسال اطلاعات به حساب کاربر: ایمیل مربوط به ثبت نام کاربر در سامانه برای فرد ارسال می‌شود.
پس از ذخیره کاربر تب‌های دیگری نیز افزوده به فرم فعلی افزوده می‌شود. (این تب‌ها در هنگام ویرایش کاربران نیز وجود دارد) این تب‌ها شامل موارد زیر است.

گروه‌ها

در این قسمت گروه‌هایی که کاربر عضو آن‌ها است می‌توان انتخاب کرد. (برای اطلاعات بیشتر در مورد گروه‌ها به بخش گروه‌ها مراجعه کنید)

پروژه‌ها

پروژه‌هایی که کاربر عضو آن‌ها است. در این قسمت نشان داده می‌شود. برای افزودن پروژه نیز می‌توان از دکمه افزودن پروژه استفاده کرد.

ساعات کاری

ساعت‌های کاری هر کاربر در این قسمت مشخص می‌شود. توضیحات مربوط به این قسمت به صورت کامل در قسمت تقویم‌های کاری ارائه می‌شود.

تصویر

تصویر پروفایل کاربری هر کاربر در این قسمت مشخص می‌شود.

صفحه من

ماژول‌های نمایش داده شده در صفحه من (صفحه‌ای که کاربر پس از ورود به سامانه مشاهده می‌کند) در این قسمت می‌توان ماژول‌های موجود در صفحه من برای هر کاربر را تغییر داد.

کنترل دسترسی‌ها, انواع کاربران, حضور و غیاب
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد