ابوالفضل خوشنویسانتنظیمات ثبت زمان

ایجاد کننده: ابوالفضل خوشنویسان نمایش داده شده : 921
ایجاد شده: 1395/04/29 بروز شده در: 1395/05/19
Version: 1
برچسب ها: تنظیمات, ثبت زمان
بیشترکمتر

در این زبانه می‌توان جرئیات مربوط به چگونگی ثبت زمان را تعیین نمود.
اجازه قفل کردن زمان‌های ثبت شده: در صورت فعال بودن این گزینه امکان قفل کردن زمان‌های ثبت شده توسط افرادی که دسترسی قفل کردن زمان‌ها را دارند، وجود دارد. (دسترسی قفل کردن در نقش‌ها وجود دارد)
نمایش گزینه در صورتحساب؟: اگر زمان صرف شده ثبت شده باشد، با فعالسازی این گزینه زمان صرف شده را بصورت قابل پرداخت تنظیم می‌کنید که در صفحه بودجه می‌توانید تعداد ساعات کار و در آمد را مشاهده کنید.
اجازهٔ ایجاد موجودیت (ورود به سیستم) روز گذشته:
ویرایش موارد ثبت شده روز گذشته:
اجازهٔ ایجاد موجودیت (ورود به سیستم) روز آینده:
ویرایش موارد ثبت شده روز آینده:
استفاده از ویرایشگر برای توضیحات ثبت زمان: فعال سازی ویرایشگر متن در فیلد توضیحات ثبت زمان
انتخاب تاریخ هنگام ثبت زمان در موقع بروزرسانی کار‌ها: وقتی زمان از قسمت بروزرسانی کار‌ها ثبت می‌شود، امکان انتخاب تاریخ نیز وجود خواهد داشت.
اجازه ثبت زمان برای کارهای مختومه: امکان ثبت زمان برای کارهای بسته شده نیز وجود خواهد داشت.
فیلد کار برای ثبت زمان زمان الزامی باشد: فعال بودن این گزینه انتخاب کار در هنگام ثبت زمان را ضروری می‌کند. در واقع امکان ثبت زمان به صورت کلی برای یک پروژه وجود نخواهد داشت.
نمایش بازه از/ تا هنگام ثبت زمان: در صورت فعال بودن می‌توان زمان شروع و پایان فعالیت را در هنگام ثبت زمان، مشخص کرد. (فعال بودن فیلدهای از-تا منوط به تنظیم درست پروفایل کاربر است)
ویرایش برای هر نقش: تنظیمات مربوط به ثبت زمان را می‌توان به تفکیک هر نقش انجام داد.

تنظیمات پیگیری زمان
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد