پست های دانشی - میز امداد 7

این بخش در برگیرنده تمام مراحل ضروری پیکربندی میز امداد از طریق رابط کاربری است.

  نام نویسنده نمایش داده شده آخرین بروز رسانی برچسب ها  
ابوالفضل خوشنویسان
412
1395/05/19 17:12
ابوالفضل خوشنویسان
401
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
671
1395/05/19 17:09
ابوالفضل خوشنویسان
952
1395/05/19 17:10
ابوالفضل خوشنویسان
1232
1395/05/19 15:16
ابوالفضل خوشنویسان
420
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
697
1395/05/19 17:11
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد