پست های دانشی - سامانه مدیریت ارتباطات با مشتری 23

در این قسمت راهنمای سامانه مدیریت ارتباطات با مشتری شرکت داده کاوان اندیشه برتر ارائه می‌شود.

  نام نویسنده نمایش داده شده آخرین بروز رسانی برچسب ها  
ابوالفضل خوشنویسان
889
1395/05/19 16:20
ابوالفضل خوشنویسان
840
1395/05/19 16:47
ابوالفضل خوشنویسان
1159
1395/05/19 16:21
ابوالفضل خوشنویسان
1176
1395/05/19 17:06
ابوالفضل خوشنویسان
837
1395/05/19 17:12
ابوالفضل خوشنویسان
1382
1395/05/19 16:22
ابوالفضل خوشنویسان
1157
1395/05/19 16:22
ابوالفضل خوشنویسان
1826
1395/05/19 16:47
ابوالفضل خوشنویسان
1736
1395/09/06 14:20
ابوالفضل خوشنویسان
839
1395/05/27 19:26
ابوالفضل خوشنویسان
860
1395/05/19 16:23
ابوالفضل خوشنویسان
1490
1395/05/19 17:07
ابوالفضل خوشنویسان
1615
1395/05/19 16:49
ابوالفضل خوشنویسان
1167
1395/05/19 16:18
ابوالفضل خوشنویسان
572
1395/05/19 17:12
ابوالفضل خوشنویسان
579
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
879
1395/05/19 17:09
ابوالفضل خوشنویسان
1125
1395/05/19 17:10
ابوالفضل خوشنویسان
1421
1395/05/19 15:16
ابوالفضل خوشنویسان
586
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
895
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
1440
1395/05/19 17:04
ابوالفضل خوشنویسان
1095
1395/05/19 17:04
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد