پست های دانشی - سامانه مدیریت ارتباطات با مشتری 23

در این قسمت راهنمای سامانه مدیریت ارتباطات با مشتری شرکت داده کاوان اندیشه برتر ارائه می‌شود.

  نام نویسنده نمایش داده شده آخرین بروز رسانی برچسب ها  
ابوالفضل خوشنویسان
701
1395/05/19 16:20
ابوالفضل خوشنویسان
665
1395/05/19 16:47
ابوالفضل خوشنویسان
932
1395/05/19 16:21
ابوالفضل خوشنویسان
944
1395/05/19 17:06
ابوالفضل خوشنویسان
525
1395/05/19 17:12
ابوالفضل خوشنویسان
1191
1395/05/19 16:22
ابوالفضل خوشنویسان
941
1395/05/19 16:22
ابوالفضل خوشنویسان
1626
1395/05/19 16:47
ابوالفضل خوشنویسان
1528
1395/09/06 14:20
ابوالفضل خوشنویسان
691
1395/05/27 19:26
ابوالفضل خوشنویسان
704
1395/05/19 16:23
ابوالفضل خوشنویسان
1307
1395/05/19 17:07
ابوالفضل خوشنویسان
1271
1395/05/19 16:49
ابوالفضل خوشنویسان
1005
1395/05/19 16:18
ابوالفضل خوشنویسان
412
1395/05/19 17:12
ابوالفضل خوشنویسان
401
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
671
1395/05/19 17:09
ابوالفضل خوشنویسان
952
1395/05/19 17:10
ابوالفضل خوشنویسان
1232
1395/05/19 15:16
ابوالفضل خوشنویسان
420
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
697
1395/05/19 17:11
ابوالفضل خوشنویسان
1246
1395/05/19 17:04
ابوالفضل خوشنویسان
928
1395/05/19 17:04
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد