پست های دانشی - مدیریت کارها و فعالیت‌ها 10

در این فصل به روش مدیریت کارها و ساختار شکست کار و برنامه‌ریزی پیرامون این مورد پرداخته می‌شود.

  نام نویسنده نمایش داده شده آخرین بروز رسانی برچسب ها  
ابوالفضل خوشنویسان
394
1395/04/20 16:38
ابوالفضل خوشنویسان
2591
1395/05/19 16:51
ابوالفضل خوشنویسان
1017
1395/05/19 16:52
ابوالفضل خوشنویسان
858
1395/05/19 16:53
ابوالفضل خوشنویسان
871
1395/05/19 16:54
ابوالفضل خوشنویسان
1363
1395/05/19 16:54
ابوالفضل خوشنویسان
621
1395/05/19 16:55
ابوالفضل خوشنویسان
878
1395/05/19 16:56
ابوالفضل خوشنویسان
902
1395/05/19 16:56
ابوالفضل خوشنویسان
954
1395/05/19 16:57
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد