پست های دانشی - مدیریت پروژه‌ها 9

در فصل حاضر به ارائه تنظیمات مربوط به پروژه پرداخته می‌شود.

  نام نویسنده نمایش داده شده آخرین بروز رسانی برچسب ها  
ابوالفضل خوشنویسان
1557
1395/05/19 16:33
ابوالفضل خوشنویسان
865
1395/05/19 16:39
ابوالفضل خوشنویسان
1233
1395/05/19 16:40
ابوالفضل خوشنویسان
1207
1395/05/19 16:40
ابوالفضل خوشنویسان
1089
1395/05/19 16:41
ابوالفضل خوشنویسان
968
1395/05/19 16:44
ابوالفضل خوشنویسان
858
1395/05/19 16:44
ابوالفضل خوشنویسان
859
1395/05/19 16:45
ابوالفضل خوشنویسان
865
1395/05/19 16:46
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد