پست های دانشی - مدیریت پروژه‌ها 9

در فصل حاضر به ارائه تنظیمات مربوط به پروژه پرداخته می‌شود.

  نام نویسنده نمایش داده شده آخرین بروز رسانی برچسب ها  
ابوالفضل خوشنویسان
1352
1395/05/19 16:33
ابوالفضل خوشنویسان
698
1395/05/19 16:39
ابوالفضل خوشنویسان
1062
1395/05/19 16:40
ابوالفضل خوشنویسان
941
1395/05/19 16:40
ابوالفضل خوشنویسان
711
1395/05/19 16:41
ابوالفضل خوشنویسان
678
1395/05/19 16:44
ابوالفضل خوشنویسان
701
1395/05/19 16:44
ابوالفضل خوشنویسان
672
1395/05/19 16:45
ابوالفضل خوشنویسان
676
1395/05/19 16:46
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد