پست های دانشی - تنظیمات کلی ماژول‌ها 6

برخی از ماژول های سامانه مدیریت پروژه دارای تنظیمات کلی هستند که در این بخش به آن‌ها پرداخته می‌شود.

  نام نویسنده نمایش داده شده آخرین بروز رسانی برچسب ها  
ابوالفضل خوشنویسان
924
1395/05/20 14:22
ابوالفضل خوشنویسان
863
1395/05/19 17:14
ابوالفضل خوشنویسان
887
1395/05/20 14:20
ابوالفضل خوشنویسان
1359
1395/05/19 15:04
ابوالفضل خوشنویسان
626
1395/05/19 15:15
ابوالفضل خوشنویسان
1421
1395/05/19 15:16
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد